Kiállítások

Nr 1. Budynek recepcji

Według dokumentów jest to najstarszy budynek, który pojawia się na mapie tych terenów już w XVIIIw. Aneks odnaleziony w 1860r.objaśnia, że w XIXw.mieszkał tutaj stary ogrodnik ze swoją rodziną. W następstwie prac remenotywch w I fazie w Budynku recepcji znajduje się teraz kasa.

Nr 2. Zameczek

Pośród zabudowy mieszkalnej Szántódpuszta szczególną uwagę przykuwa dwór, nazywany kiedyś zamkiem – budynek Zameczku znajduje się przy wejściu do Folwarku.

W budynku znajduje się interaktywna wystawa przedstawiająca historię Szántódpuszty. Ekspozycje prezentujące historię Szántódpuszty mają na celu nie tylko ukazanie historii tych ziem, ale także przybliżwyć złożoną, wielowarstwową sytuację żyjących tutaj chłopów. Jedną z głównych tematów jest oś czasu biegnąca przez całą salę, wyszczególniająca główne wydarzenia mające miejsce na tych terenach. Poza tym odwiedzający zapoznają się także

z pierwszymi wzmiankami związanymi z Szántód Pusztą w kontekście Tihany, czasach tureckich i wyludnianiu ludności, pracy opatów z Tihany, oraz o procesie zdrowienia folwarku. Oś czasu ma na celu uporządkowanie wydarzeń i umieszczenie ich znaczenia w kontekście historycznym kraju.

Kolejnym drugim ważnym celem wystawy jest prezentacja życia codziennego mieszkającej tutaj służby. Rytm ich życia ustalała praca sezonowa i rolnictwo. Wystawa skonstruowana jest w ten sposósb, że zestawia cykle sezonowe z życiem człowieka (wiosna -dzieciństwo, lato – młodość jesień – dojrzałość, zima – starość) i obok nich pokazać życie służby.

Poza tym zwiedzający mają możliwość zapoznania się z historią Tihany Szántódrév, które powstało w naturalnym zwężeniu Balatonu i należało do opactwa Tihany, które posiadało ziemie na obu brzegach. Przeprawa dotyczyła zarówno transportu pasażerskiego, jak i towarowego. Przewożono płody rolne, zboża, kukurydzę, wino i kamienie.

Można zapoznać się także z historią wyjątkowej Koronki z Balatonendréd: „Pomysł stworzenia ściegu koronkowego powstał zdwóch powodów, po pierwsze miał zająć czas kobietom podczas zimowych wieczorów, a po drugie kobiety miały trzymać się razem i szerzyć wiarę reformatorską”. /Kajdi Endre/.

W budynku znaduje się także interkatywna instalacja prezentująca prace Pétera Szabó Szentmihályi.

Na terenie budynku swoją działalność prowadzi także muzelna kadra dydaktyczna.

Nr 3. Stadnina koni

Stadnina znajduje się naprzeciwko zameczku. Została ona całkowicie przebydowana podczas remontu w latach 70-tych, a potem funkcjonowała tutaj restauracja o nazwie „Stadnina”. Nazwa jest inspirowana prawdziwą historią, gdy mieszkało tutaj 39 ogierów sprowadzonych przez Andrzeja I, o czym wzmianka znajduje się także w Liście Założycielskim Tihany. Obecnie mieści sie tutaj sklep z pamiątkami, punkt pierwszej pomocy, oraz punkt obsługi rowerów. Za budynkiem można zapoznać się z ludowym rękodziełem.

Nr 4. Studnia

Ludzie i zwierzęta zamieszkujący pusztę nie mogli obejść się bez studni z dostępem do wody. Dawniej na terenie puszty znajdowało się 7 studni wyposażonych w najróżniejsze techniki wydobywania wody. Były to dwie żeliwne studnie, które zaopatrywały w wodę ogrody kwiatowe i warzywne zamku, a ludzie i zwierzęta zaopatrywali się w wodę przy studniach kołowych i wysięgnikowych. Studnia Folwarku została odnowiona i przywrócona do pierwotnego stanu.

Nr 7. Spichlerz

W spichlerzu blisko szlaku pszenicznego znajduje się wystawa interaktywna. Pszenica nazywana była niegdyś życiem. Tak mówili ludzie o ziarnie, z którego powstawał chleb. Uprawa zboża zapewniała przede wszystkim samowystarczalność gospodarstwom chłopskim, pokrywając roczne zapotrzebowanie na chleb.

Nr 8. Budynek dla zwierząt

Budynek zbudowany w 1882r, został odnowiony i doprowadzony do oryginalnego stanu.

Nr 9. Piec do suszenia

Na terenach za Dunajem często praktyką było przekształcanie otwartych kominów kuchennych w kominy wysokie, oraz budowanie na dziedzińcu pieca chlebowego i wędzarni. W 1916r. w jednej części puszty zbudowano ogólnodostępny piec chlebowy z dużejpalonej cegły, z hełmem cementowym pokrytym łupkiem, którego renowację przeprowadzono w ramach projektu.

Nr 14. Stodoła

Stodołę stojąca na ceglanych słupach zbudowanow 1850r., a w 1890r. dobudowano do niej nową część od strony południowej, która według starszych opowieści była przeznaczona do malowania, jednak starsi mieszkańcy folwarku pamiętają, że mieścił się tam warsztat kowalski. Obecnie budynek pełni fukcję przestrzeni eventowej, znajduje się tu także pokój matki z dzieckim, oraz pracownie wizualne (kowala, kołodzieja).

Nr 15. Stajnia dla koni

Największym budynkiem, który zamykał teren puszty była dawna obora dla wołów w kształcie litery L. Zanim powszechne stały się parowozy, oraz traktory, oraz zanim zaczęto stosować je na co dzień, miarą dobrego, lub niedobrego gospodarowania była liczna i stan fizyczny wołów w gospodarstwie. Duża obora mogąca pomieścić 56 wołów świadczyła o intensywności i sile gospodarowania w Száltód.

Obcenie budynek pełni funkcję stadniny koni, w której poza tym, że zamieszkują ją konie, znajdują się także tablice informacyjne dotyczące rasy koni węgierskich.

Dwór

Jednen z najpiękniejszych budynków w kompleksie, wybudowany jako dom mieszkalny w 1790r. w kształcie litery L. Obecnie jest on przeznaczony jako miejsce zwiedzania dla gości.

Nr 21 Miejsce do pracy

Na południowym wschodzie terenu w 1845 wybudowano budynek, w którym znajdowały się warsztaty rzemiślnicze obsługujące miejscową ludność. Podobnie jak inne budynki, ten także wybudowano z palonej cegły, a drewno do konstrukcji dachu pochodziło z lasów Száltód. W budynku swoje warsztaty mieli kowal, kołodziej i stolarza.

W budynku nr 21 stworzono tymczasową przestrzeń wystawienniczą, w której kontynuowana jest niejako tradycja Szántódpuszty, a na zwiedzających czeka nieustannie zmieniana wystawa. Budynek może być świetnym miejscem dla lokalnych artystów i twórców regionu.

Nr 25. Piec

Z opowieści mieszkańców Szántódpuszty wiemy, że służący wypiekali dwa bichenki chleba tygodniowo a jeśli w rodzinie było więcej niż jedna osoba, to chleb pieczono nawet częściej. Zwiedzający mogą zapoznać się z całym tym procesem dzięki wystawie na stołach niedaleko pieca.

Nr 30. Stajnia dla kucyków

Wymurowana w1825r. mała stodoła. Na jej miejscu w XIXw. stał inny budynek, prawdopodobnie wykonany z mniej trwałych materiałów, który również był miejscem dla zwierząt. Obecnie w budynku znajduje się małe zoo.